รบ.ส่งเสริม Local Economy เน้นสร้างนวัตกรรม

รบ.ส่งเสริม Local Economy เน้นสร้างนวัตกรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย รัฐบาลเร่งส่งเสริม Local Economy เน้นการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตในต่างประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy เพื่อขยายเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การส่งออกสินค้าในต่างประเทศ ด้วยการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมากขึ้น และในการดำเนินธุรกิจนั้น จะต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย