ซองฮุน พร้อมมอบความฟิน One Day Stand

ซองฮุน พร้อมมอบความฟิน One Day Stand
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ 'สมคิด' ชี้รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานสำคัญดันเศรษฐกิจประเทศโตต่อเนื่อง เร่งวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทาง - ยันไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์เปิดขายให้ประชาขนก่อนนักลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ว่า รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในไตรมาสแรก ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายลงทุนเติบโตถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ไตรมาสแรกที่ผ่านมาขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 สำหรับในระยะต่อไป รัฐวิสาหกิจจะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น จะต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ เร่งพัฒนาบุคลากร โดยแต่ละองค์กรจะต้องมีเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่อนาคต เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT จะต้องเร่งสร้างท่าอากาศยานไปเชื่อมในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากด้านคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญ 

สำหรับกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) ยืนยันว่าจะเปิดขายให้กับประชาชน ก่อนเปิดขายให้กับนักลงทุน และกองทุนนี้ยังทำให้ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณได้ และไม่ทำให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีเกินร้อยละ 60 แน่นอน 

ขณะที่ การเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โลกดิจิทัล ได้ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT ต้องไม่เลื่อนเวลาการดำเนินการ โดยปีนี้จะเดินหน้าอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้ได้ 24,000 หมู่บ้าน และปีหน้า 20,000 หมู่บ้านให้ได้