สมคิดชี้รสก.ยึดนโยบายรับยุทธศาสตร์ชาติ

สมคิดชี้รสก.ยึดนโยบายรับยุทธศาสตร์ชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ 'สมคิด' ชี้รัฐวิสาหกิจต้องดำเนินนโยบายสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ มั่นใจต่างประเทศสนใจลงทุน ECC

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ระบุว่ารัฐวิสาหกิจถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ด้วยขนาดขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ 14 ล้านล้านบาท มีรายได้ 5.5 ล้านล้านบาท รายจ่าย 4.4 ล้านล้านบาท และยังนำส่งรายได้เข้าคลังปีละกว่าแสนล้านบาท ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการพัฒนากิจการรัฐวิสาหกิจถือเป็นสิ่งสำคัญในการวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้รองรับการพัฒนา ทั้งการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่นอกจากจีน ญี่ปุ่น ที่สนใจเข้ามาลงทุนแล้ว ล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนใน EEC ด้วย ซึ่งการสร้างความพร้อมโดยการเตรียมโครงสร้างทั้งระบบคมนาคม อินเตอร์เน็ต การอำนวยความสะดวกในการลงทุน ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องสอดคล้องกันซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างแท้จริง