คนจีนแห่ช้อปออนไลน์ดันอุตฯบริการจัดส่งพัสดุโต

คนจีนแห่ช้อปออนไลน์ดันอุตฯบริการจัดส่งพัสดุโต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย อุตสาหกรรมบริการจัดส่งพัสดุของจีนเติบโตดี หลังมีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการจัดส่งพัสดุ ของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ ก้าวกระโดดติดต่อกันมาถึง 6 ปี โดย มีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 50 ต่อปี  เป็นผลมาจากความนิยมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในจีน

โดยปัจจุบัน จีนมีการจัดส่งพัสดุด่วน (express delivery) มากที่สุดในโลก ซึ่งธุรกิจบริการฯ ของจีนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของธุรกิจบริการฯ ทั่วโลก

ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาด้านการค้าออนไลน์และการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเชื่อว่าความนิยมของการค้า ออนไลน์ ยังคงเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจบริการและธุรกิจขนส่งสินค้าในอนาคตจะมีการลงทุนในด้านนี้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีในด้านตันทุนที่ถูกลง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเตรียมความพร้อม และผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ธุรกิจ