พาณิชย์เผยราคาสินค้ายังทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้ายังทรงตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน ยัน สถานการณ์ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว มีปรับขึ้นบางรายการ ยังส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเข้ม

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์ราคาสินค้าล่าสุดในขณะนี้ถือว่ายังทรงตัว โดยมีเพียงสินค้าบางชนิดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามสถานการณ์ การผลิตที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและฝนตกในบางพื้นที่ เช่น ผักชี 

แต่อย่างไรก็ตามประชาชนยังมีทางเลือกในการเลือกซื้อผลผลิต ชนิดอื่นๆมาทดแทนได้ ในขณะที่ กรมการค้าภายในเองได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก ราคาสินค้าที่อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ลดลง 

ในขณะที่สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับปกติ และยังไม่ได้มีผู้ประกอบการรายใดเสนอขอปรับเพิ่มราคาสินค้ามายังกรมการค้าภายใน