ก.แรงงานตั้งศูนย์พัฒนาช่างสีนำร่อง12จว.

ก.แรงงานตั้งศูนย์พัฒนาช่างสีนำร่อง12จว.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือช่างสีนำร่อง 12 จังหวัด ดันรายได้แตะ 530 บาทต่อวัน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ทางกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ นำร่อง 12 จังหวัด ล่าสุดจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 2 แห่ง ชลบุรี และนครสวรรค์ เพื่อยกระดับฝีมือช่างสีรถยนต์ และพัฒนาทักษะช่างสีรถยนต์โดยมีการให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินการผลิตช่างสีรถยนต์ตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้น 

พร้อมเชิญชวนนักเรียนที่ไม่เข้าศึกษาต่อของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้สนใจ และผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับช่างสีรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท และระดับ 3 ไม่น้อยกว่าวันละ 530 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกด้วย