รฟท.แจงประมูลงานโครงการก่อสร้างโปร่งใส

รฟท.แจงประมูลงานโครงการก่อสร้างโปร่งใส
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรถไฟฯ ชี้แจงขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้างโครงการ หลังมีกระแสล็อคสเปคผู้รับจ้างรายเดิม

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการบริหารงานภายในของการรถไฟฯ ที่ถูกมองว่าการประมูลงานก่อสร้างทุกครั้งจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยล็อคสเปคผู้รับเหมารายเดิมเพียง 4-5 ราย และมีการตั้งราคากลางสูงเกินจริง 20-30% และในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการแอบปรับเปลี่ยนทีโออาร์ให้มีการล็อคสเปคแบบเดิมอีกนั้น ขอชี้แจงว่าการกำหนดทีโออาร์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบการรถไฟฯ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาให้มีการเปิดกว้าง มีผู้เข้าแข่งขันได้มากราย ไม่มีการล็อคสเปคให้ผู้รับจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งทีโออาร์ ดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม และคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นไปไม่ได้ ที่จะมีการแอบปรับเปลี่ยนให้มีการล็อคสเปคผู้รับจ้างตามที่มีการกล่าวถึง  

ส่วนการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด อีกทั้งราคากลางดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม และจะต้องเสนอให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน. พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของราคาอย่างละเอียด ก่อนจะอนุมัติค่าก่อสร้างให้แก่การรถไฟฯ อีกด้วย