อาคมสั่งทางหลวงชนบทปรับปรุงถนนทั่วประเทศ

อาคมสั่งทางหลวงชนบทปรับปรุงถนนทั่วประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งทางหลวงชนบทปรับปรุงถนนทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้สร้างระบบสาธารณูปโภคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวภูมิภาคแต่ละพื่นที่ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้ไปสู่ท่องถิ่นให้มากขึ้น โดยในส่วนของภาคการท่องเที่ยว เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเติบโต

ดังนั้นจึงได้สั่งให้กรมทางหลวงชน สำรวจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำแผน และศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบคมนาคมที่สมบูรณ์เชื่อมโยงการเดินทาง ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเป็นการเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวในประเทศ หากมีการเดินทางที่ดีขึ้นแต่จะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก