กทพ.มุ่งเชื่อมโยงเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา

กทพ.มุ่งเชื่อมโยงเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทพ.เตรียมดำเนินโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังพระนครศรีอยุธยาอำนวยความสะดวกกานเดินทางและการขนส่ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้ กทพ. ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน EIA ที่ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาของ กทพ. อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลชี้แจงรายงาน EIA โครงการฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 42 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 31,426.10 ล้านบาท ลักษณะโครงการฯ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่จุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษอุดรรัถยาที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดแนวสายทางบริเวณจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 32 ประมาณ กม. 40+000 ในพื้นที่ อ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา