คมนาคมชงครม.รถไฟไทย-จีนช่วงแรก3.5กม.

คมนาคมชงครม.รถไฟไทย-จีนช่วงแรก3.5กม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอครม.เห็นชอบรถไฟไทย-จีนช่วงแรก3.5ก.ม. ขณะ 29 มิ.ย.ชงสศช.พิจารณาโครงการทั้งเส้น 253 กม.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงการดำเนินโครงการรถไฟไทย-จีนช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา โดยระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง โดยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม กระทรวงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแบบการก่อสร้างโครงการช่วงแรกระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่สถานี กลางดง-ปางอโศก ทั้งนี้คาดว่าหลังจาก ครม. เห็นชอบแล้วจะพิจารณารายละเอียดและสามารถเปิดประมูลการก่อสร้างช่วงแรกได้ในเดือนกันยายน 2560

อย่างไรก็ตามทางคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการประชุมร่วมกันอีกซึ่งเป็นครั้งที่ 19 ที่จีนประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมกันนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.พิจารณาโครงการรวมเส้นทางทั้งหมด 253 กิโลเมตร ในวันที่ 29 มิถุนายน นี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอจากคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำไปปรับแก้ไข