ปี60ส่งออกไข่ไก่ไปเกาหลีใต้32ล้านฟอง/เดือน

ปี60ส่งออกไข่ไก่ไปเกาหลีใต้32ล้านฟอง/เดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.เกษตรและสหกรณ์ คาด ปี 60 ส่งออกไข่ไก่ไปเกาหลีใต้ได้ 32 ล้านฟองเดือน ย้ำผู้ผลิตรักษาคุณภาพ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังให้ผู้แทนเกษตรกรและสมาคมไข่ไก่ฯเข้าพบ ว่า หลังจากที่กระทรวงฯสามารถเจรจาเปิดตลาดส่งออกไข่ไก่ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไข่ไก่ได้พัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของไทย และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ จนทำให้เกาหลีเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยหลังจากเกาหลีประสบปัญหาโรคไข้หวัดนกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ปริมาณไข่สดในภายในประเทศลดลง จึงมีความต้องการไข่ไก่นำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 100 ตู้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไข่ไก่สดไปยังเกาหลีเฉลี่ยเดือนละ 32.5 ล้านฟองต่อเดือน คิดเป็นมูลค่า 1.04 ล้านบาทต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งปริมาณการส่งออกดังกล่าวจะช่วยให้ราคาไข่ไก่ในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไข่ไก่ไปยังตลาดต่างประเทศ จากตลาดอื่นๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเอเชียกลางได้ประมาณร้อยละ 2.3 ของปริมาณผลผลิตไข่ไก่ของไทย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกไข่ไก่ในปี 2560 ประมาณ 750 ล้านบาท นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวย้ำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออกรักษามาตรฐานสินค้าและคุณภาพ เพื่อรักษาตลาดการส่งออก รวมทั้งให้กรมปศุสัตว์ดูแลคุณภาพ ออกใบรับรองมาตรฐานและขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ด้วย