ฉัตรชัยคาดปลดล็อกที่ดินส.ป.ก.ชัดสัปดาห์นี้

ฉัตรชัยคาดปลดล็อกที่ดินส.ป.ก.ชัดสัปดาห์นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯเกษตรและสหกรณ์ คาดปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. ชัดเจนในสัปดาห์นี้ ยันมุ่งเน้นยึดผลประโยชน์ประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. นั้น ล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลและพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในหลักการดำเนินการภายในวันนี้ หรือ อย่างช้าภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรไม่สามารถพิจารณาเพียงฝ่ายเดียว โดยการดำเนินการจะต้องไปตามหลักการวัตถุประสงค์หลักของ ส.ป.ก. ที่มุ่งสู่ภาคการเกษตรเป็นสำคัญ ซึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และมีการนำไปใช้เช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือภาคการเกษตร เช่น การทำกังหันลม การทำเหมืองแร่ หรือ ขุดเจาะน้ำมัน จากนี้จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าหารือ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ซึ่งหากมีการใช้พื้นที่ของ ส.ป.ก. นั้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดให้มีการดูแลเกษตรกร การดูแลฟื้นฟูพื้นที่และรักษาพื้นที่นั้นๆ