สนธิรัตน์ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐปากเกร็ด

สนธิรัตน์ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐปากเกร็ด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐ อำเภอปากเกร็ด มั่นใจขยายโครงการครบ 20,000 แห่งทั่วประเทศได้ในสิ้นปี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดประชารัฐโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาลดพิเศษร้อยละ 15-20 จำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวรได้อย่างทั่วถึง เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและเป็นการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก โดยปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย 20,000 แห่งภายในสิ้นปี

และในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าประชารัฐ โครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยการเสริมความเข้มแข็งของร้านค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ดทางกรมการค้าภายในยังได้มีการจัดงานธงฟ้า ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เป็นอย่างดี