ส่องทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ - บุญทรง ที่ตามหาไม่เจอ ?

ส่องทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ - บุญทรง ที่ตามหาไม่เจอ ?

ส่องทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ - บุญทรง ที่ตามหาไม่เจอ ?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ย้อนดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ของอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯพาณิชย์ ที่ รองนายฯวิษณุเผย ว่าต้องหยุดการยึดทรัพย์ไว้ก่อนเนื่องจากตามหาทรัพย์ไม่เจอ..?

เป็นประเด็นร้อนในยามที่ฝนชุกของปี 2560 ขึ้นมาทันที เมื่อระดับรองนายกรัฐมนตรีมือกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่าง นายวิษณุ เครืองาม ออกมาให้ข่าวถึงความคืบหน้าการยึดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐหญิง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะ หาทรัพย์ไม่เจอ....

สำหรับทรัพย์สินของ 2 รัฐมนตรีที่ เคยยื่นบัญชีทรัพย์ไว้ต่อ ป.ป.ช เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หลังพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ซึ่งมีการรายงานข่าวปรากฏไว้เป็นการทั่วไป วันนี้เรามาดูกันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอ้างว่า หาทรัพย์ไม่เจอ....

บัญชีทรัพย์สินฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ยื่นต่อป.ป.ช. เมื่อ วันที่ 6 พ.ค. 58 หลังพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี


รวมทรัพย์สิน 612,379,231.93 บาท (เฉพาะในส่วนของผู้ยื่นและบุตร ไม่รวมของคู่สมรส)
รวมหนี้สิน 33,070,803 บาท
รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 579,308,428.93 บาท (ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส)

สำหรับรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อป.ป.ช. แบ่งเป็น

เงินสด
ผู้ยื่น 14,298,120 บาท
คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) 4,000,000 บาท

เงินฝาก 16 บัญชี
ผู้ยื่น 24,908,420.28 บาท
คู่สมรส 5,847,160.87 บาท
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 138,381.66 บาท

เงินลงทุน
ผู้ยื่น 115,531,804.89 บาท
คู่สมรส 45,098,000 บาท

เงินให้กู้ยืม
ผู้ยื่น 108,301,369.86 บาท
ที่ดิน
ผู้ยื่น 117,186,350 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูก
ผู้ยื่น 162,368,182.40 บาท
คู่สมรส 16,127,000 บาท

ยานพาหนะ
ผู้ยื่น 21,990,000 บาท
สิทธิและสัมปทาน
ผู้ยื่น 569,189.32 บาท
คู่สมรส 1,707,734.39 บาท
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,397,413.52 บาท


ทรัพย์สินอื่น ๆ ผู้ยื่น 45,690,000 บาท
คู่สมรส 3,854,000 บาท

รายการที่ดิน จำนวน 14 แปลง ได้แก่

1.โฉนดที่ดิน 9494 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่ 37 ตรว. มูลค่า 3,237,000 บาท
2.โฉนดที่ดิน 9463 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 98 ตรว. มูลค่า 294,000 บาท
3.โฉนดที่ดิน 72812 ต.ช้างคลาน อ.เมือง ฯ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 35.4 ตรว. มูลค่า 1,770,000 บาท
4.โฉนดที่ดิน 81454 ต.ช้างคลาน อ.เมือง ฯ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 17.7 ตรว. มูลค่า 885,000 บาท
5.โฉนดที่ดิน 57310 ต.แสมดำ (บางบอน) อ.บางขุนเทียน กทม. เนื้อที่ 18 ตรว.มูลค่า 720,000 บาท
6.โฉนดที่ดิน 57430 ต.แสมดำ (บางบอน) อ.บางขุนเทียน กทม. เนื้อที่ 57.6 ตรว.มูลค่า 2,304,000 บาท
7.โฉนดที่ดิน 45721 ต.ท่าศาลา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 20.5 ตรว. มูลค่า 600,000 บาท
8.โฉนดที่ดิน 10005 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 39 ตรว. มูลค่า 11,948,500 บาท
9.โฉนดที่ดิน 7480 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน มูลค่า 18,090,000 บาท 10.โฉนดที่ดิน 70389 ต.คลองกุ่ม อ.บึ่งกุม จ.กทม. เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 95 ตรว. มูลค่า 13,438,000 บาท
11.โฉนดที่ดิน 16505 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม ต.กทม. เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 82 ตรว.มูลค่า 10,562,000 บาท
12.โฉนดที่ดิน 51825 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย เนื้อที่ 11 ไร่ 84 ตรว. มูลค่า 672,600 บาท
13.โฉนดที่ดิน 67055 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย เนื้อที่ 11 ไร่ 35 ตรว.
14.โฉนดที่ดิน 115536 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กทม. เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 11 ตรว. มูลค่า 52,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 117,186,350 บาท

รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33 รายการ รวมจำนวนเงิน 162,368,182.40

 

บัญชีทรัพย์สินฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ที่ยื่นต่อป.ป.ช. เมื่อ วันที่ 6 พ.ค58 หลังพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี

รวมทรัพย์สินของผู้ยื่น 3,031,928.21 บาท
คู่สมรส 14,521,114.11 บาท
รวมทรัพย์สิน 17,553,042.32 บาท
รวมหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีของผู้ยื่น 270,522.91 บาท
รวมมีหนี้สินทั้งหมด 270,552.91 บาท ทั้งนี้รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,282,519.41 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. แบ่งเป็น

เงินสด (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท)

ผู้ยื่น 300,000.00 บาท
คู่สมรส 700,000.00 บาท

เงินฝาก
ผู้ยื่น 141,928.21 บาท
คู่สมรส 1,059,264 บาท

ที่ดิน
คู่สมรส 12,214,150.00 บาท

ยานพาหนะ
ผู้ยื่น 1,840,000.00 บาท
คู่สมรส 47,700.00 บาท
ทรัพย์สินอื่น ๆ (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)
ผู้ยื่น 750,000.00 บาท
คู่สมรส 500,000.00 บาท

รายการที่ดินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.จำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย
1.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายเลข 622 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา (ตรว.) มูลค่า 250,000 บาท
2.น.ส.4 จ 16295 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก เนื้อที่ 2 ไร่ มูลค่า 2,170,000 บาท
3.โฉนด 2495 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 64 ตรว. มูลค่า 8,474,150 บาท
4.น.ส.3 หมายเลข 193 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก เนื้อที่ 25 ไร่ มูลค่า 1,320.000 บาท

ทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่
นาฬิกาข้อมือชาย Patek จำนวน 1 เรือน มูลค่า 450,000 บาท
นาฬิกาข้อมือชาย Rolex จำนวน 1 เรือน มูลค่า 300,000 บาท
นาฬิกาข้อมือสตรี Rolex จำนวน 1 เรือน มูลค่า 250,000 บาท
นาฬิกาข้อมือสตรี Chopard จำนวน 1 เรือน มูลค่า 250,000 ล้านบาท

ยานพาหนะ 2 รายการ ได้แก่
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มูลค่า 1,840,00 บาท
รถจักรยานยนต์ มูลค่า 47,700 บาท