กพท.พร้อมรับตรวจมาตรฐานปลอดภัย11-12ก.ค.

กพท.พร้อมรับตรวจมาตรฐานปลอดภัย11-12ก.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพท. ประกาศกฎใหม่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หวงห้ามของสนามบิน รับการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย 11-12 ก.ค.60

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน กล่าวว่า กทพ. ได้ประกาศระเบียบเรื่องเข้าพื้นที่หวงห้ามในท่าอากาศยานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเตรียมรับการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 11-21 ก.ค. นี้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกบัตรเข้าพื้นที่หวงห้ามบริเวณท่าอากาศยานเพื่อให้ท่าอากาศยานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคคลที่สามารถได้รับบัตรฯ เข้าพื้นที่เท่านั้น ส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถขอบัตรผ่านเข้าพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยานได้ ซึ่งกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน จะดำเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานต่างๆ ต้องนำระเบียบใหม่ไปออกข้อบังคับ เช่น ทอท. จะต้องเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้เป็นต้นไป ส่วนกรมท่าอากาศยาน จะบังคับใช้ในท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่งในเร็วๆ นี้ ซึ่ง จะนำระเบียบดังกล่าวไปทำความเข้าใจกับระดับจังหวัด เนื่องจากในต่างจังหวัดอาจมีการขอใช้สิทธิ์เพื่อรองรับข้าราชการหรือนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่