พณ.ดึงกูรูเกาหลีช่วยSMEsไทยเจาะตลาด

พณ.ดึงกูรูเกาหลีช่วยSMEsไทยเจาะตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดึง กูรูเกาหลี ปั้น SMEs ไทย เจาะตลาดค้าออนไลน์ ในเกาหลีใต้

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับ ASEAN – Korea Center หรือ AKC จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นำผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Thing หรือ IoT จากบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทย ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้และตลาดอื่นๆได้ อย่างยั่งยืน โดยผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะได้รับรู้แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทิศทางนโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ IoT กับภาคธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้  นอกจากนี้ยังได้เจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรทางการค้า การรับบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นรายบริษัทอีกด้วย