ทอท.สนใจพัฒนาสนามบินในEEC

ทอท.สนใจพัฒนาสนามบินในEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทอท.สนใจพัฒนาสนามบินภาคตะวันออก และ ตะวันตกในพื้นที่ EEC รองรับผู้โดยสารปริมาณมากขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT  กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีปัญหาเรื่องศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร เนื่องจากมีท่าอากาศยานหลักเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีสนามบินในภูมิภาคที่อยู่ในภาคเหนือ และ ภาคใต้ ที่รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนั้น ทอท. จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาท่าอากาศยานไปยังฝั่งภาคตะวันออกและตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้อยู่ในแผนการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท. ระยะ 10 ปี มูลค่า 2.2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้นายนิตินัย กล่าวว่า ปัจจุบันฐานะทางการเงินของ ทอท. มีกระแสเงินสดอยู่ราว 60,000 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต่อเนื่องจะหนุนให้รายได้ของ ทอท. มีกำไรก่อนหักภาษีเฉลี่ย 25,000 - 30,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเพียงพอที่จะนำไปลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก