รมว.คลังย้ำพร้อมอำนวยความสะดวกทำธุรกิจ

รมว.คลังย้ำพร้อมอำนวยความสะดวกทำธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจให้เอกชน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างชัดเจนและมีทิศทางที่มั่นคงในอนาคต โดยดีกว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจจึงฟื้นตัวได้ จึงให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนได้ว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนให้มากขึ้น ทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบปฏิบัติ ที่จะเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของเอกชนทั้งไทยและต่างชาติให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ขณะที่การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน จะใช้การระดมทุนผ่าน กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ โดยแต่ละโครงการที่คัดเลือกมามีผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ