กทพ.ร่วมSCGขานรับนโยบายรัฐ4.0

กทพ.ร่วมSCGขานรับนโยบายรัฐ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทพ. จับมือ เอสซีจี เคมิคอลส์ ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 เปิดตัว นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิลยกระดับการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. ร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัทในเครือได้นำหุ่นยนต์มาใช้ตรวจสอบสายเคเบิลสะพานพระราม 9 นับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อมาทำงานแทนคนงานที่มีความเสี่ยงอันตราย ซึ่งจะทำให้ทั้ง กทพ. และ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย และที่สำคัญ การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ กทพ. และเจ้าหน้าที่ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามแนวทางของรัฐบาลอีกด้วย

ด้าน นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และชุดกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ถือเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรามีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัสดุศาสตร์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง