EXIM BANKมองทั้งปีศก.โต3.5%สูงรอบ5ปี

EXIM BANKมองทั้งปีศก.โต3.5%สูงรอบ5ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EXIM BANK เผย เศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้น ทั้งปีโตได้3.5% สูงสุดรอบ 5 ปี

นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ว่า เศรษฐกิจไทย มีแรงเหวี่ยงเชิงบวกต่อ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งจะมีส่วนผลักดันทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัวได้ ร้อยละ 3.5 สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีปัจจัยการลงทุนภาครัฐที่จะเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้ง โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC กำลังซื้อจากเศรษฐกิจฐานรากผลักดันให้บริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น การท่องเที่ยวและการส่งออกกลับมาเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยมองว่าการส่งออกในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3 สูงสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งเริ่มมีการส่งสัญญาณการฟื้นตัวเป็นลำดับ ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา และขยายตัวต่อเนื่อง