กฟผ.ร่วมNECTECพัฒนาชุดประกอบไฟ

กฟผ.ร่วมNECTECพัฒนาชุดประกอบไฟ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กฟผ. ลงนามร่วม NECTEC พัฒนาชุดประกอบไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง สู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยในฐานะประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยพัฒนาวิศวกรรม โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง รวมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า การวิจัยครั้งนี้มุ่งไปสู่การดัดแปลงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) โดยใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ ปลดปล่อยไอเสียคุณภาพต่ำ เสียงดัง และปล่อยความร้อนจำนวนมากสู่สิ่งแวดล้อม มาเปลี่ยนให้เป็นรถ EV ที่สามารถกลับมาใช้งานได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งลดต้นทุนในการดัดแปลงรถยนต์ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่รวมแบตเตอรี่ รวมถึงพัฒนาต้นแบบภาคสนามชุดอุปกรณ์ดัดแปลง (Kit) พร้อมแบบทางวิศวกรรม (Blueprint) ทั้งนี้การดำเนินโครงการขณะนี้อะยู่ในระยะที่ 2ระยะเวลาระหว่างปี 2560-2563 ซึ่งจะใช้การวิจัยนาน 30 เดือน ใช้งบวิจัยทั้งสิ้น ประมาณ 60 ล้านบาท โดยกฟผ.สนับสนุนงบประมาณ 25 ล้านบาท และ สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท