กฟผ.ปรับแผนพลังงานหมุนเวียนเป็น2000MW

กฟผ.ปรับแผนพลังงานหมุนเวียนเป็น2000MW
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแผนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 2000 MW เม็ดเงินลงทุน 1.5 แสนล้านบาทชงกระทรวงพลังงานพิจารณา ก.ค.นี้

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการและโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.อยู่ระหว่างปรับแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 2,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยคาดว่าจะเสนอกลับไปยังกระทรวงพลังงานพิจารณาได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ เบื้องต้นประเมินว่าจะทำให้เกิดการลงทุนในช่วงปี 2558-2579 ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท 

สำหรับแผนผลิตไฟจากพลังงานหมุนเวียน กฟผ. แบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 900 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 45.4  ชีวมวล 598 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 29.5  พลังงานลม 230 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 11.5  น้ำ 165 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 8.2 ก๊าซชีวภาพ 56 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 2.8  ขยะมูลฝอยชุมชน 50 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 2.5  และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2 เมกะวัตต์ สัดส่วนร้อยละ 2.1

พร้อมกันนี้ กฟผ.เตรียมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อศึกษาแนวทางการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  โดยอัตราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) จะต้องไม่สูงไปกว่าของกฟผ. รวมถึงแนวทางการต่อยอดการร่วมลงทุนกับเอชนด้วยการทำลักษณะโครงการประชารัฐ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อาจส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในการนำมาผลิตไฟฟ้า โดยไฟจะนำไปใช้เองและที่เหลือจำหน่ายเข้าระบบ  อย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์นั้นในส่วนที่กฟผ.จะทำเองทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่เซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำกฟผ.เป็นหลัก