พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่ง แก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ กระจายผลผลิตไปยังตลาด โมเดิร์นเทรด พร้อมดึงโรงงานในพื้นที่รับซื้อ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำในขณะนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก ลำปาง และอุตรดิตถ์ โดยเบื้องต้นพาณิชย์จังหวัดได้ทำการเชื่อมโยงตลาด กระจายผลผลิตไปยังตลาดต่างๆ ทั้งตลาดสด ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังได้ประสานโรงงานใกล้เคียงช่วยรับซื้อและมอบหมายให้ค้าภายในจังหวัด เชิญโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องมาหารือ เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อสับปะรด และให้รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น โดยขณะนี้ ราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.50 - 5 บาท