กรมฝนหลวงบินสำรวจสถานการณ์น้ำ

กรมฝนหลวงบินสำรวจสถานการณ์น้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวง บินสำรวจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ประเมินสถานการณ์น้ำสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงสนับสนุนพื้นที่การเกษตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ จากสภาพอากาศดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทำการบินสำรวจพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ โดยจากการบินสำรวจพบว่าพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะสัง และข้าวโพด ซึ่งพื้นที่บางส่วนกำลังเริ่มทำการเพาะปลูก และมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ ทำการเพาะปลูกข้าว มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจ เติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่ที่ปริมาณฝนลดลงจนส่งผลกับพื้นที่การเกษตร โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่  ทางการเกษตรที่ไม่ต้องการน้ำ และพื้นที่น้ำหลากน้ำท่วมขัง