ผู้เลี้ยงปลาในกระชังร้องเว้นค่าปรับกม.เดินเรือ

ผู้เลี้ยงปลาในกระชังร้องเว้นค่าปรับกม.เดินเรือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาพันธ์กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 5 ภาคร้องรัฐยกเว้นค้าปรับและค่าตอบแทนรายปี ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560

นายเมธี อำไพพิศ ผู้ประสานงาน สมาพันธ์กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 5 ภาค เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามีความวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจึงเดินทางเข้าพบ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้พิจารณา ยกเว้นค่าปรับและการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปี ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 และเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีระยะเวลาให้ปฏิบัติตามภายใน 120 วัน คือวันที่ 22 มิถุนายนนี้ และต้องชำระค่าปรับกรณีปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 ในอัตราตารางเมตรละ 500 บาท และมีอัตราค่าตอบแทนรายปีตารางเมตรละ 100 บาท นับว่าเป็นอัตราที่สูงมากในภาคเกษตร ส่งผลให้ผู้เพราะเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากอาจถึงขั้นต้องเลิกอาชีพนี้ในบางราย

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรเข้าใจหลักการและเหตุผลในการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำการขวางทางระบายน้ำ ของอาคารต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการเดินเรือ แต่กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแบบไม่ถาวร มิได้ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการเดินเรือ จึงอยากให้ทางกระทรวงคมนาคมพิจารณายกเว้นค่าปรับและค่าตอบแทนรายปีจาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา