รมช.คค.คาด1สัปดาห์ชัดผลกระทบพรบ.เดินเรือ

รมช.คค.คาด1สัปดาห์ชัดผลกระทบพรบ.เดินเรือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คาด 1 สัปดาห์ สรุปผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 หลังสมาพันธ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 5ภาค เข้าพบ

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังสมาพันธ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 5ภาค เข้าพบว่า ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้เข้าพบ เนื่องจากมีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17พ.ศ.2560 

ทั้งนี้ประเด็นหลักๆที่ได้มีการหารือ มีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1.ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายและการแจ้งสิ่งลุกล้ำลำน้ำภายในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ โดยทางเกษตรกรมีความกังวลว่าหากยังไม่มีการแจ้งสิ่งลุกล้ำลำน้ำจะมีความผิด 2.เป็นเรื่องค่าปรับที่ทางเกษตรได้ขอผ่อนผันยกเว้นค่าปรับย้อนหลังในอัตรา 500-10000 บาทต่อกระชังหลังจากประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นอัตราที่สูง และ 3.การขอยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐในอัตรา 50 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเกษตรกรมองว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไป

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ประเด็น ได้ชี้แจงเกษตรกรว่าเบื้องต้นมาตรการทางกฎหมายของกรมเจ้าท่า จะมีการผ่อนผันให้เป็นระยะเวลา 60 วันจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะปรับแก้ไขแล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้ทางเกษตรกรยังสามารถดำเนินการเลี้ยงปลาได้ตามปกติ

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทบทวนการแก้ไขกฎระเบียบอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์จะได้ข้อสรุประยะเวลาการผ่อนผัน การยกเว้นค่าปรับและธรรมเนียมต่างๆ ตามที่เกษตรกรได้เรียกร้อง ซึ่งขอยืนยันว่าเกษตรกรจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากกฎหมายมีผลบังคับใช้