BOIนำเอสเอ็มอีบุกแม่สอดเพิ่มโอกาสลงทุน

BOIนำเอสเอ็มอีบุกแม่สอดเพิ่มโอกาสลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ จัดคณะเอสเอ็มอีบุกแม่สอด เล็งสร้างโอกาสลงทุนรับเส้นทางเชื่อมไทย-เมียนมา-อินเดีย

นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไออยู่ระหว่างเดินหน้าแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตซึ่งรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 บีโอไอจะนำคณะเอสเอ็มอี จำนวน 35 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สิ่งทอ พลาสติก และวัสดุก่อสร้าง ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จ.กำแพงเพชร รวมถึงเข้าสำรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก และรับฟังบรรยายสรุปภาวะการค้าชายแดน และความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกันนี้คณะจะได้เข้าไปศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัดเมียวดี ในสหภาพเมียนมา และสำรวจเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง อ.แม่สอด ของประเทศไทย ไปยังประเทศเมียนมา และอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ และคาดการณ์ว่า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ และสนับสนุนนโยบาย "มองตะวันออก"(Look East Policy) ของอินเดีย ที่ต้องการเข้ามาค้าขายและลงทุนในไทยและอาเซียน ในขณะที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค และได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้เพื่อขยายการค้า การลงทุนไปยังเมียนมาและอินเดียและเชื่อมต่อไปยังตะวันออกกลางต่อไป จะเป็นโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยขยายตลาดและวางแผนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม