รมว.อุตฯหนุนเทคโนโลยีลงทุนในEEC

รมว.อุตฯหนุนเทคโนโลยีลงทุนในEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมลงทุนเทคโนโลยีใหม่หนุน EEC เป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงาน Automotive Summit 2017 ในหัวข้อ Driving toward Automotive Industry 4.0 ว่า มาตรการภาครัฐ Thailand 4.0 เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสำคัญ เกิดการลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างโอกาสในระยะยาว โดยกระทรวงได้เตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปสู่การส่งเสริมการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในส่วนของยานยนต์ ในปี 2559 ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของฐานการผลิตยานยนต์ของโลก มีข้อได้เปรียบเรื่องตลาดภายในประเทศ และปัจจุบันผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของโลกมีความเชื่อมั่นในโรงงานและฝีมือแรงงานของไทยที่สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตในภูมิภาค และมาตรการจูงใจ ซึ่งภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถยนต์ Hybrid และการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น แบตเตอรี่ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะหนุนให้เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์