กระทรวงแรงงานพัฒนาทักษะช่างซ่อม

กระทรวงแรงงานพัฒนาทักษะช่างซ่อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนพัฒนาทักษะช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไฮเทค รองรับตลาด บริการประชาชน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวสูง และเข้าถึงบางจุดที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับมีการผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องระบบหัวฉีด เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยสายพาน และมีระบบเซ็นเซอร์เตือนข้อบกพร่องออกสู่ตลาด  ความนิยมดังกล่าวทำให้ตลาดแรงงานต้องการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก เพื่อบริการประชาชนในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ต่างๆ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับบริษัทบริษัท เอ.พี.ไอ.เทค จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาขานี้ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือเทียบเท่ามาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก ตลาดมีแรงงานทักษะฝีมือไว้บริการประชาชนในการซ่อมรถจักยานยนต์ ส่วนแรงงานและผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต