คมนาคมชงครม.ก.ค.รูปแบบก่อสร้างรถไฟไทยจีน

คมนาคมชงครม.ก.ค.รูปแบบก่อสร้างรถไฟไทยจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ชง ครม. ก.ค. นี้ เพื่อพิจารณารูปแแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนระยะแรก 3.5 กิโลเมตร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกมาตรา 44 เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือรถไฟไทย - จีน ช่วง กรุงเทพ - นครราชสีมา ว่า ภายในสัปดาห์นี้คณะทำงานฝ่ายไทยจะหารือร่วมกับคณะทำงานฝ่ายจีน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ วสท. และสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก เพื่อสรุปรายละเอียดการออกแบบช่วงแรก คือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะ 3.5 กม. มี 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 สัญญาการจ้างออกแบบ สัญญาที่ 2 การคุมงาน และสัญญาที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีตัวรถและระบบเดินรถ

พร้อมทั้งหารือหลักสูตรการฝึกอบรมและทดสอบบุคลากร ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนเพื่อใช้มาตรฐานเดียวกันในการดำเนินโครงการและให้จีนเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโทคโนโลยีให้กับฝ่ายไทย ทั้งนี้หากการหารือได้ข้อสรุปคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้น จะมีการลงนามบันทึก ข้อตกลงร่วมกัน ในการก่อสร้างและออกแบบช่วงที่ 1 ในส่วนของงานก่อสร้างด้านโยธา 75 %ในการก่อสร้างจะใช้วัสดุจากประเทศไทย ส่วนระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งระบบอาณัติสัญญาณจะนำเข้า จากประเทศจีน 25%

ขณะที่ในส่วนงบประมาณการลงทุนจำนวน 1.79 แสนล้านบาทนั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้ง ว่าจะเป็นการกู้เงินภายใน ประเทศหรือนอกประเทศในส่วนใดบ้าง

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย์ตามแนวเส้นทางรถไฟทั้ง 2 ฝั่งยังเป็น การพัฒนาของฝ่ายไทยซึ่งจะไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับจีนตามที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลให้จีนได้รับประโยชน์