ปลัดคมนาคมประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบ

ปลัดคมนาคมประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าเบิกงบประมาณหน่วยงานในสังกัด พร้อมจัดทำแผนเตรียมเบิกจ่ายปี 61

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 3 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 63 ในส่วนของงบลงทุน และรายจ่ายประจำปีต้องให้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เตรียมพร้อมรายละเอียดและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 เพื่อให้มีความต่อเนื่อง สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย