กสทช.ขายซองประมูลโครงการUSO

กสทช.ขายซองประมูลโครงการUSO
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. เปิดขายซองประมูลโครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดขายซองประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน โดยสำนักงาน กสทช. จะเปิดขายซองประกวดราคาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จากนั้นจะจัดให้มีการประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction จากนั้นคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม 2560 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของหมู่บ้านเป้าหมาย และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

โดยโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนี้ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 13,614.62 ล้านบาท เพื่อให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก 3,920 หมู่บ้าน 

นอกจากนี้จะมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ได้ใช้งาน โดยแพ็คเกจปกติความเร็ว 30/10 Mbps ที่ให้บริการอยู่ในตลาดราคา 599 บาท ประชาชนในโครงการจะสามารถใช้งานความเร็วระดับนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่า นอกจากนั้น ยังมี USO แพ็คเกจ เน็ตประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำกว่า 30 Mbps อีก 3 แพ็คเกจให้เลือกใช้บริการ ได้แก่ 1. USO แพ็คเกจ รุ่นจิ๋ว ความเร็ว 10 Mbps ราคาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน 2. USO แพ็คเกจ รุ่นเล็ก ความเร็ว 15 Mbps ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน และ 3. USO แพ็คเกจ รุ่นกลาง ความเร็ว 20 Mbps ราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน