ขนส่งจับรถบรรทุกไม่ใช้ทวิสล็อกตู้คอนเทนเนอร์

ขนส่งจับรถบรรทุกไม่ใช้ทวิสล็อกตู้คอนเทนเนอร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งทางบก ตรวจรถบรรทุก ไม่ใช้ทวิสล็อก ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ตรวจเข้มสมรรถนะรถบรรทุกขนส่งสินค้าและคนขับรถอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งยังพบว่าผู้ขับรถเพิกเฉยต่อการใช้ทวิสล็อก หรือสลักตู้คอนเทนเนอร์ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนสำหรับผู้ใช้เส้นทาง

ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย หากพบว่าผู้ขับรถละเลยมีความผิดเปรียบเทียบปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และในส่วนของผู้ประกอบการมีความผิดปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง พบความผิดตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกจำนวนทั้งสิ้น 201 ราย ในจำนวนนี้ พบผู้ประกอบการไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 18 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วทุกราย พร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ในการขนส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชน