รฟท.แจงก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงล่าช้า

รฟท.แจงก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงล่าช้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรถไฟ แจง โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ล่าช้าจากการปรับแผน ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า อยู่ระหว่างพิจารณาชดเชยเงินผู้รับจ้าง 800 ล้านบาท

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟขอชี้แจงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต ที่กำลังมีประเด็นการก่อสร้างล่าช้า และงบประมาณสูงกว่าที่กำหนดนั้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากที่ประกวดราคาครบ ทั้ง 3 สัญญา มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอีก จำนวน 93,950 ล้านบาท (โดยแยกเป็นช่วงบางซื่อ-รังสิต 88,003 ล้านบาท และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 5,947 ล้านบาท) เนื่องจากการปรับราคาให้เป็นปัจจุบัน ณ ช่วงเวลาที่ประกวดราคา และการแก้ไขแบบรายละเอียด ทั้งการปรับรูปแบบสถานีกลางบางซื่อ  ปรับแนวเส้นทางการเดินรถของโครงการระบบขนส่งมวลชนฯ (สายสีแดง) ให้สอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟประเภทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การแก้ไขแบบทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยเพิ่มจาก 3 ทางวิ่ง เป็น 4 ทางวิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ และปรับโครงสร้างความกว้างของสถานีรายทาง

ส่วนกรณีการจ่ายเงินชดเชยให้บริษัทเอกชน 800 ล้านบาท ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนและมีการปรับแผนทำให้บริษัทเอกชนผู้รับจ้างงานต้องขอเงินชดเชย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้การรถไฟจะดำเนินการเรียกร้องจากผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ที่มีการส่งมอบล่าช้า