รมว.คค. คาด บัตรตั๋วร่วมเปิดใช้ก.ค.-ส.ค.นี้

รมว.คค. คาด บัตรตั๋วร่วมเปิดใช้ก.ค.-ส.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง คาดบัตรตั๋วร่วมเปิดใช้ก.ค.-ส.ค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ Sustainablr Cities and Communities ว่า กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง โดยตั้งเป้าเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางรางให้มากขึ้นร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 8 ปี จากปัจจุบันมีการใช้ระบบบรางเพียงร้อยละ 1 - 1.5 และพยายามลดสัดส่วนการขนส่งทางถนนที่สูงถึงร้อยละ 87 ซึ่งภาครัฐได้ลงทุนและเดินหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ พร้อมเดินหน้าแผนการปรับปรุงการเดินทางให้เกิดการเชื่อมโยงในระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร ลดระยะเวลาการในการเดินทาง แผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเดินรถไฟทางคู่ และการเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงจะนำนวัตกรรมด้านการขนส่งมาใช้โดยเฉพาะการจัดทำบัตร Common Ticket หรือ บัตรแมงมุม เพื่อใช้ในระบบตั๋วร่วม ให้ประชาชนสามารถโดยสารผ่านระบบขนส่งมวลชนผ่านบัตรเดียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ในเดือนกรกฏาคม - สิงหาคมนี้