พณ.เผยข้าวเสื่อมล็อต2ขายได้เกือบทั้งหมด

พณ.เผยข้าวเสื่อมล็อต2ขายได้เกือบทั้งหมด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ผลประมูลข้าวเสื่อมล็อตที่ 2 จำนวน 2.2 ล้านตัน ล่าสุดขายได้เกือบทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังการเปิดซองประมูลข้าวของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 2.2 ล้านตัน ในวันนี้ ล่าสุด จากผู้สนใจมายื่นซองจำนวน 21 ราย ได้ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 16 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.12 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 11,465 ล้านบาท โดยช่วงราคาเสนอซื้อสูงสุด ตั้งแต่ 2,000 – 6,740 บาท/ตัน โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุด เป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.47 โดยหลังจากนี้ทางกรมฯ จะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อ เข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐต่อไป