ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับลงทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต.ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับลงทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต.ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับลงทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต.ต่อลิตร
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. บางจาก แจ้งปรับราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดลง 40 สต.ต่อลิตร เว้น E 85 ปรับลง 20 สต. ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และ บริษัท บางจาก ฯ ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 40 สต.ต่อลิตรทุกชนิดน้ำมัน ยกเว้น E 85 ปรับลดลง 20 สต.ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป การปรับราคาลงทำให้ราคาขายปลีกเป็นดังนี้

แก๊ชโซฮอล์ 95 ราคา 25.60 บาทต่อลิตร
แก๊ซโซฮอล์ 91 ราคา 25.33 บาทต่อลิตร
แก๊ซโซฮอล์ อี 20 ราคา 23.09 บาทต่อลิตร
แก๊ซโซฮอล์ อี 85 ราคา 19.29 บาทต่อลิตร
ดีเซล ราคา 23.94 บาทต่อลิตร
(ราคาดังกล่าวรวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. 5 สตางค์ต่อลิตร)