ทช.สร้างถนนหนุนค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

ทช.สร้างถนนหนุนค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถทางหลวงหมายเลข 4 ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ไทย-มาเลเซีย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื่องจากการเดินทางและการขนส่งระหว่างอำเภอหาดใหญ่สู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ปัจจุบันใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.1027 ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.721 กิโลเมตร  ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 110 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ยังสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง การขนส่งให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น