เอเซียพลัสเปิดโครงการอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่

เอเซียพลัสเปิดโครงการอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอเซียพลัส เปิดตัวโครงการ Future Generation Wealth Program อบรมนักลงทุนรุ่นใหม่สร้างความยั่งยืนในอนาคต

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเซียพลัส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จํากัด กล่าวว่า ทางเอเซียพลัส ได้จัด Future Generation Wealth Program ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้ แนวคิด Asia Plus Wealth Gallery ที่เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนมั่งคั่งให้กับลูกค้า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อให้ทายาทนักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การลงทุนของโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่การลงทุนเพื่อตัวเองคนเดียว แต่ยังส่งต่อไปยัง Generation รุ่นต่อไปด้วย เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งในอนาคต

นอกจากนี้ทาง เอเซียพลัส ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น จากสัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีอายุ 51-60 ปี เพราะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเติบโตได้ และการเปิดบัญชีใหม่ในตลาดลงทุนปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มีนักลงทุนรุ่นใหม่กว่าร้อยละ 70 ของยอดที่เพิ่มขึ้น