กรมฝนหลวงปรับแผนเติมน้ำในเขื่อน

กรมฝนหลวงปรับแผนเติมน้ำในเขื่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในปัจจุบันมีฝนตกค่อนข้างกระจายตัวดีและบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำแล้ว แต่สถานการณ์น้ำใช้ของเขื่อนสำคัญบางเขื่อนยังมีปริมาณที่น้อยอยู่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 จาก 8 หน่วยปฏิบัติการ คงเหลือ 6 หน่วยปฏิบัติการ โดยย้ายเครื่องบินจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ช่วยเสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 6 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ยังมีความต้องการน้ำ แต่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น พื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องการปฏิบัติภารกิจและการขอรับบริการฝนหลวงเรียบร้อยแล้ว