รมว.คมนาคมสั่งหน่วยงานเข้มปลอดภัย

รมว.คมนาคมสั่งหน่วยงานเข้มปลอดภัย

รมว.คมนาคมสั่งหน่วยงานเข้มปลอดภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รมว.คมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ชี้แจงผลประชุม ครม. กำชับก่อสร้างโครงการเข้มมาตรการความปลอดภัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันสำหรับความผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศภายในเข้ามา หรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์  พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงฯ ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ขณะที่ การเสนอให้นำ มาตรา44 มาใช้เพื่อแก้ไขความล่าช้าการดำเนินโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า 

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้างเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อประชาชน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook