พณ.MOUกรมการปกครองใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

พณ.MOUกรมการปกครองใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ MOU กรมการปกครองใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ ลงนาม MOU ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน กับกรมการปกครอง ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน อำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะใช้ในการเชื่อมโยงการให้บริการในต่างจังหวัดทั่วประเทศโดย ระหว่างนี้จะต้องมีการอบรมให้กับบุคลากรและเริ่มต้นการให้บริการประชาชนได้ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ซึ่งการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น จะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจให้มีอันดับที่ดีขึ้น