สวทช.แนะรัฐหนุนเอกชนพัฒนาอุตฯชิ้นส่วน

สวทช.แนะรัฐหนุนเอกชนพัฒนาอุตฯชิ้นส่วน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวทช.เผยโครงข่ายเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมยานและระบบราง แนะรัฐสนุบสนันผู้ประกอบการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

นายกิตตินันท์ อันนานนท์ รักษาการผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.กล่าวบรรยายเรื่อง แนวคิดและประโยชน์ในการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างในแบบ Offset procurement มาใช้กับโครงการระบบรางใน EEC และกรณีตัวอย่าง การนำผลงานวิจัยและพัฒนาเรื่องแผ่นยางรองรางรถไฟไปสู่เชิงพาณิชย์ ว่า การพัฒนา EEC ได้ตั้งมูลค่าลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงในพื้นที่ไว้ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบันไทยมีความพร้อมในการผลิตรถไฟฟ้าถึงร้อยละ 70 ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความต้องการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการชิ้นส่วนภายในประเทศ โดยชิ้นส่วนสำคัญ อาทิ ไม้หมอน จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะทุกระยะทาง 1 กิโลเมตร จะต้องการใช้ไม้หมอน 3,000 ชุด ซึ่งปัจจุบันไทยมีผู้ผลิตอยู่ไม่กี่ราย นอกจากนี้ยังต้องการผู้ประกอบการที่ดูแลระบบจ่ายไฟรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ชิ้นส่วนอื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเร่งพัฒนา และภาครัฐเองจะต้องร่วมสนับสนุน

ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวรายงานด้านเทคนิคของรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Airport link) ว่า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ลิ้งมีแผนในการเพิ่มจำนวนตู้โดยสารแบบซิตี้ไลน์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน จากปัจจุบันซิตี้ไลน์ไม่เพียงพอจึงมีการปรับตู้เอ็กซ์เพรสมาใช้แทน ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงห้องโดยสารภายในขบวนนั้น มีความต้องการผู้ประกอบการไทยอย่างมากแต่ปัจจุบันยังขาดแคลน ทำให้ต้องจ้างผู้ประกอบการจากจีนดำเนินการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาด้านนี้ เชื่อว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด และตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย