รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยองเชื่อมEEC

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยองเชื่อมEEC

รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยองเชื่อมEEC
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้แทนโครงการเผยผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง เส้นทางสำคัญสายเศรษฐกิจ เชื่อมโยง EEC

นายสายันต์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำดัด กล่าวบรรยายเรื่อง 
ผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก กรุงเทพ - ระยอง ว่า โครงการดังกล่าวนับเป็นเส้นทาง
สำคัญทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เนื่องจากเส้นทางของโครงการได้ผ่านจังหวัดที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดสูง จากกำลังซื้อของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว รองรับการเดินทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การขยายตัวของเมือง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

โดยจากผลการศึกษาโครงการจะมีระยะทางรวม 193 กิโลเมตร วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะมีจำนวน 6 สถานี ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา ระยอง มีระยะเวลาการเดินทางจากลาดกระบังถึงระยองประมาณ 1 ชม. 10 นาที เบื้องต้นมีวงเงินในการลงทุน 152,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่างานกรรมสิทธิที่ดิน  2,000 ล้านบาท และค่างานโยธา ระบบการรถไฟ  150,000 ล้านบาท โดยมีรูปแบบการลงทุนแบบเอกชนร่วมลงทุน PPP

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook