ธ.ออมสินMOUตลท.ตั้งกองทุนหนุนSMEs

ธ.ออมสินMOUตลท.ตั้งกองทุนหนุนSMEs
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน MOU ตลาดหลักทรัพย์ฯหนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นเจาะกลุ่ม Start up สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ - ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงพิธีลงนามสัญญาจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ออมสินได้ลงนามจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ กองที่ 2 วงเงิน 500 ล้านบาท และกองทุนที่ 3 วงเงิน 1,000 ล้านบาทเพื่อ ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในผู้ประกอบการใหม่หรือ Start up ที่มีศักยภาพสูง, ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ SMEs ที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนาคารจะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในอัตรา ร้อยละ 80 และตลาดหลักทรัพย์จะร่วมลงทุนร้อยละ 20 ในทุกกองทุน ในธุรกิจวงเงินตั้งแต่ 10 ล้าน - 100 ล้านบาท

ขณะที่กองทุนที่ 1 ได้จัดตั้งไปแล้ว ด้วยวงเงิน 500 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการอนุมัติเม็ดเงินลงทุนไปแล้ว 6 ราย ประมาณ 165 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนเพิ่มอีก 3 ราย วงเงิน 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรวมกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund ทั้ง 3 กองทุน จะส่งผลให้มีวงเงินสูงถึง 2,000 ล้านบาท ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

 

ด้าน นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าภายหลังพิธีลงนาม สัญญาจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และกิจการเพื่อสังคมได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมามีธุรกิจกลางและขนาดย่อมเข้าจดทะเบียนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้ว 162 บริษัท มูลค่าการระดมทุนประมาณ 99,057 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป