ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของILO

ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของILO
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยปลื้มได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ILO ด้วยคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าในการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 106 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 169 ประเทศ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะประศาสน์การ ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ ILO ในตำแหน่งสมาชิกประจำ Regular Member สำหรับวาระปี 2560 - 2563 ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากการทำงานที่ผ่านมา จึงได้รับเสียงสนับสนุนจำนวน 230 เสียง จากผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่เข้าร่วมลงคะแนน 251 เสียง ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับ ประเทศที่ได้รับเลือกตั้ง รองลงมา คือ เกาหลีใต้ บาห์เรนและอิหร่าน คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทนำในอนุภูมิภาคอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในกรอบเวทีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 330 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป