พณ.ตรวจคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลข้าว2.2ล้านตัน

พณ.ตรวจคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลข้าว2.2ล้านตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับยื่นซองเอกสารตรวจคุณสมบัติร่วมประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม ล็อตสอง 2.2 ล้านตัน วันนี้

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ ประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่2/2560 ปริมาณ 2.2 ล้านตัน ได้เข้าร่วมยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเข้าร่วมยื่นซองประมูลซื้อวันที่ 15 มิถุนายน โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ อยู่ใน 167 คลัง 30 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด และคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย โดย จะเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมจะนำข้าวในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ใช่ทั้งการบริโภคของทั้งคนและสัตว์ ที่เหลืออยู่อีกประมาน 5 แสนตัน มาเปิดประมูลในรอบที่ 2 ต่อไปเพื่อ ลดภาระการจัดเก็บข้าวของรัฐบาลลง และสำหรับภาพรวมสถานการณ์ข้าวในตลาดขณะนี้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยข้าวหอมมะลิส่งออกราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 715 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีหลายประเทศสนใจที่จะสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น