ธปท.ยันจับตาบจ.ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วB/Eใกล้ชิด

ธปท.ยันจับตาบจ.ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วB/Eใกล้ชิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. ยันติดตามข่าวบริษัทจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ใกล้ชิด ย้ำอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ ยังอยู่ในระดับสูง

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ในฐานะโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าว เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง และมีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อธนาคารเจ้าหนี้หรือไม่นั้น ทาง ธปท. ขอเรียนว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) อยู่ที่ร้อยละ 17.8 และ 15.1 ตามลำดับ และที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์มีการติดตามดูแลคุณภาพของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และมีการกันสำรองตามหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เงินสำรองของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 5.45 แสนล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนเงินสำรองพึงกันที่ร้อยละ 161.8  ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป