ไทย-ญี่ปุ่นเตรียมจัดสัมมนาชวนการลงทุน

ไทย-ญี่ปุ่นเตรียมจัดสัมมนาชวนการลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย-ญี่ปุ่น จับมือเดินหน้าหุ้นส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ เตรียมจัดสัมมนาเชิญชวนการลงทุน ช่วงสิงหาคม-กันยายนนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High Level Joint Commission( HLJC) ระดับรองนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจต่างๆ ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว โดยการหารือภายใต้ HLJC ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทำให้กลไกการหารือระดับสูง HLJC ส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบราง และการพัฒนาบุคลากรของไทยและ CLMV การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) ซึ่งจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการขนส่ง โดยญี่ปุ่นให้ความสนใจและจะสนับสนุนไทยในการพัฒนา EEC ยกระดับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่สอดคล้องกับความสนใจของภาคเอกชนญี่ปุ่น ทั้ง ยานยนต์แห่งอนาคต อากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี โดยญี่ปุ่น จะใช้โมเดลการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับ BOI ทำงานร่วมกับเจโทรอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดงานสัมมนาใหญ่ประชาสัมพันธ์โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้