SME Bank ช่วยเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

SME Bank ช่วยเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

SME Bank ลงนามหนุนภาคเอกชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงิน พร้อมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยร่วมกับ นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกาแฟวาวี จำกัด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟวาวี เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมลงทุน ในกิจการ SMEs ภายใต้โครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง กับนายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จำกัด วงเงิน 12 ล้านบาท และนายปราโมทย์ ไชยอุฬาร กรรมการผู้จัดการบริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเติบโตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในพื้นที่